Обединено Кралство

Защо точно Обединеното Кралство?

Най-добрите британски университети са сред най-силните и в света. Освен това, добавете и предимството на факта, че се учи на английски. Също така, английските университети имат традиции в богатия и разнообразен студентски живот. Всеки от тях предлага широк избор от извънучебни дейности. Университетите тук са много добре организирани, и за разлика от континентална Европа, административните проблеми се разрешават бързо и ефективно.

Много университети в Обединеното Кралство  разполагат със свои комплекси (campus). Така наречените Нови Университети, които правителството е започнало да строи през 1960 година (York, Warwick, Lancaster) са със студентски комплекси, намират се близо до малки градове и целта им е да са далеч от метрополисите. По-късно, много от по-старите университети също започват да групират своите удобства в студентски комплекси. Предимствата на подобен тип устройства са явни. Всичко,като започнете от общежитията,класните стаи, библиотеката и стигнете до спортните центрове и клубовете, е близко разположено едно до друго. Неудобството се състои в  това, че университетските комплекси може да са доста отдалечени от центровете на най-близките градове и съответно, от социалния живот, който се предлага там.

Недостатъци

Какво би могло да утежни живота на един студент в Обединеното Кралство? В зависимост от личните предпочитания и особености, това може да е времето, което действително се влошава колкото повече се отдалечавате на север или запад. На студентите от славянските и южните нации, британците (както и времето) може да им се видят малко студени.

Акредитация

Както и много други европейски страни, Великобритания има централизирана акредитираща система. Почти всички университети, акредитирани от британското правителство са публични институции.Те се финансират основно от учебни такси и правителствени заеми за изследователска дейност, но много имат и доходи от изследвания за частния сектор. В замяна на това, за получаването на  правителствено финансиране на изследователска дейност, университетите трябва да поддържат таван на учебните такси. Има обаче, две образователни институции, които не ползват никакво финансиране от правителството,като за сметка на това определят свободно своите такси. По-старият от двата е University of Buckingham. А наскоро няколко академични величия се събират, за да открият New College of the Humanities в Лондон.

Освен тези институции, обаче, в Обединеното Кралство, и особено в Лондон,може да попаднете на много „учебни заведения“, които нямат пълна или даже каквато и да била акредитация. Естествено, образователната степен, придобита на подобно място се признава трудно, ако изобщо това е възможно. В допълнение на това, чести са случаите и на явна измама. Преди няколко години, стотина американци кандидатствали и заплатили такса за записване в „Oxford College”, мислейки си, че ще учат в известния University of Oxford. Всъщност, таксите са били събрани от фирма с английска адресна регистрация,избрала си подобно име,за да се свързва (фиктивно) с великия университет.

Заради подобни случаи, трябва да сте внимателни и с online курсовете, които се предлагат извън Обединеното Кралство. Много от тях не са акредитирани, дори когато са към някой  утвърден университет, а част от тях са чиста измама.

Репутация и класации

Класациите според достойнствата на определени университети са изключително популярни в образователните алманаси на Обединеното Кралство. Най-старата подобна класация датира отпреди 20 години и се публикува в седмичника The Sunday Times. Сходна публикация има и в ежедневника The Times и тя се нарича Good University Guide. Друг ежедневник, The Guardian излиза със своя, често цитирана класация ( и тя е свободно достъпна, без необходимост от абонаментна такса). Отделно от това, Mayfield University Consultants, които подреждат оригиналния наръчник на Sunday Times, сега публикуват и свой The Complete University Guide.

Без съмнение, двата най-стари университета, Oxford и Cambridge, се радват на най-добра репутация. Старите шотландски университети също се ползват с отлична слава. Най-старият сред тях, St. Andrews (създаден през 1413) е известен също и с това, че там образованието си завършват принцовете на Обединеното Кралство (последно това направи принц Уилям). Стабилна репутация има и вторият най-стар университет в Шотландия, Glasgow University, а за най-престижен се смята Edinburgh University.

Много от red bricks universities (червено-тухлените университети-английската бръшлянова лига във висшето образование),създадени през 19 век, са синоним на престиж и високо качество на изследователската дейност. Примерите са доста-London School of Economics, Imperial College, University College London, Manchester University, University of Bristol. Във времето, някои от новите университети, създадени от правителството през 1960-те години,преобладаващо в провинцията,също си спечелват добра репутация-York, Lancaster, Warwick.

Като цяло, всеки университет, който е част от елитната Russell Group, дава стабилно образование. Russell Group представлява асоциация на 24 университета от Обединеното Кралство,които харчат по-голямата част от фондовете за изследователска дейност на страната.

Как се кандидатства

Кандидатите за степен „Бакалавър“ (от Кралството, както и от чужбина), трябва да кандидатстват чрез Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). За да кандидатствате за следдипломно обучение (Магистратура или Докторантура) е необходимо да се свържете директно с университета.

Такси, стипендии, финансова помощ

За разлика от континентална Европа, университетите в Обединеното Кралство имат сравнително високи такси за обучение.Правителството налага таван на таксите, но в действителност, за повечето курсове, университетите ще Ви таксуват с максимално допустимата сума или поне с такава, възможно най-близко до най-високата. Наскоро, прагът на таксите отново е повишен значително, и в Англия,Уелс и Северна Ирландия годишната такса ще Ви излезе около 9000.00 GBP. Това е сумата, която плащат студентите от кралството и от Европа. Тези,които не са от Европейския Съюз обикновено плащат повече. Справка бихте могли да направите в UCAS.

На ниво „Бакалавър“, обаче, студентите от кралството и тези от ЕС имат право на финансова помощ. Могат да кандидатстват за намаляване на таксите въз основа на ниски семейни доходи, а могат да получат и заем от Student Loans Company. По-детайлна информация бихте могли да получите от сайт-а на правителството на Обединеното Кралство.

За магистърските и докторските програми може да Ви таксуват много повече, отколкото за бакалавърска степен. Също така, нямате достъп до същия тип финансова помощ,каквато сте получавали като бакалавър. От друга страна,студентите, завършили обучението си за степен „Бакалавър“ имат достъп до субсидия за изследователска дейност или някаква друга форма на финансово подпомагане. Например, Arts and Humanities Research Board (AHRB)/Комисия по Изкуствата и Хуманитарните Науки осигурява финансиране на студентите с хуманитарен профил. За студентите с икономическа специалност пък се грижи Комисията за икономическа и социална изследователска дейност/Economic and Social Research Council (ESRC). Единственият недостатък тук е, че международните студенти могат да получат пълна стипендия само в случай, че са живели 3 години в кралството преди кандидатстването за субсидия. Ако случаят не е такъв, кандидатстващите могат да получат само средства за обучението, но не и за каквито и да било други разходи.

Необходимо е да отбележим, че Шотландия е в значителна степен независима в образователните въпроси и за шотландци и граждани на ЕС, местните университети не изискват толкова високи такси като в Англия, Уелс и Северна Ирландия.

Знаехте ли, че...

Двата най-стари университета-Oxford и Cambridge имат много добре развита система от колежи. Това означава две неща. Освен академичната такса, студентите трябва да заплатят и колежанска такса,която обикновено е точно толкова висока,колкото и академичната, което двойно оскъпява следването. Също така, за външен наблюдател може да изглежда, че университетът има сравнително еднородна студентска общност, като всъщност понякога между отделните колежи има голямо съперничество. Колежите, от своя страна, имат собствени традиции и различна репутация (например Magdalen College в Oxford е традиционно консервативен и аристократичен). Като цяло, по-старите колежи са и в повечето случаи по-престижни (и често по-богати) от по-новите.

London School of Economics (LSE), University College London, King’s College и други (общо 18 университета и 10 изследователски института) представляват всъщност част от University of London. Отделните колежи са в голяма степен автономни, но, понякога, обединяват ресурсите си, студентите, а дори и лекциите.