Protože americké vzdělání má na jednu stranu ve světe celkově výbornou reputaci a na druhou stranu mnoho Američanů chce pobýt v rámci studia v zahraničí, ovšem tak, aby neměli problém s přenosem kreditů zpátky na mateřskou univerzitu, vznikla ve světe celá řada institucí poskytujících americké vzdělávání mimo USA. Popřípadě takových, které cílevědomě kombinují prvky amerického a evropského vzdělání.

Seznam všech světových univerzit seřazený podle zemí nabízí webstránka Braintrack.

Další možností vyhledávaní je stránka International Association of Universities.

Jinou z cest, jak se v spleti univerzit orientovat, je použít žebříčky.

Cizinci často nevědí, že v USA existují dva základní druhy vysokých škol

  • velké univerzity a
  • liberal arts colleges, specializované vysoké školy se široce pojatou výukou, kde mají studenti vysoce individuální pozornost