Studium ve světe

Cizinci často nevědí, že v USA existují dva základní druhy vysokých škol

  • velké univerzity a
  • liberal arts colleges, specializované vysoké školy se široce pojatou výukou, kde mají studenti vysoce individuální pozornost

Protože americké vzdělání má na jednu stranu ve světe celkově výbornou reputaci a na druhou stranu mnoho Američanů chce pobýt v rámci studia v zahraničí, ovšem tak, aby neměli problém s přenosem kreditů zpátky na mateřskou univerzitu, vznikla ve světe celá řada institucí poskytujících americké vzdělávání mimo USA. Popřípadě takových, které cílevědomě kombinují prvky amerického a evropského vzdělání.

Výhody studia ve Spojeném království

Špičkové britské univerzity patří k tomu nejlepšímu ve světe. Pro mnohé je samozřejmou výhodou, že studium je v angličtině. Ostrovní univerzity mají zároveň tradici pestrého studentského života. Každá má celou řadu zájmových nebo sportovních klubů. Jsou taky většinou velice dobře zorganizovány, administrativní úkony tak probíhají na rozdíl od mnoha kontinentálních univerzit hladce.

Výhody studia ve Francii

Francie poskytuje mnoho možností špičkového vzdělání. I když ve světovém povědomí dominují hlavně anglosaské univerzity, do jisté míry díky dominanci angličtiny jako světového jazyka, rozhodně neplatí, že by francouzské univerzity kvalitou výrazně zaostávali.

Zvláštností Německa je egalitářský přístup. V principu jsou si všechny německé univerzity (spolu je jich 104) rovny. Žádná nemůže uplatňovat výrazně náročnější kritéria na vstup než ostatní a žádná nemá podstatně víc peněz nežli ty druhé. Je to výsledek povojnové politiky německé vlády, která vždy usilovala o rovnoměrný rozvoj region.

V praxi, samozřejmě, jisté rozdíly existují.  V mezinárodním povědomí jsou více zapsány univerzity s dlouhou tradicí, jako Heidelberg. Taky v kvalitě se rozdíly najdou. Ale vrstvu elitních univerzit na americký, britský nebo francouzský způsob Němci nemají.

Kvůli studiu se nemusíte nutně někam stěhovat. Existují i různé formy studia online. Většinou jsou pochybné kvality a nemají žádnou akreditaci.

Na druhou stranou existují i uznávané programy.

Seznam všech světových univerzit seřazený podle zemí nabízí webstránka Braintrack.

Další možností vyhledávaní je stránka International Association of Universities.

Jinou z cest, jak se v spleti univerzit orientovat, je použít žebříčky.