Žebříčky univerzit

Seznam všech světových univerzit seřazený podle zemí nabízí webstránka Braintrack.

Další možností vyhledávaní je stránka International Association of Universities.

Jinou z cest, jak se v spleti univerzit orientovat, je použít žebříčky.

Světově proslulé jsou především tyto:

Je nutno říct, že každý z nich má své kritiky. ARWU zvýhodňuje anglosaské univerzity tím, že dává velkou váhu publikacím v Nature a Science (čímž take zvýhodňuje univerzity se silnými přírodními vědami). Umístění univerzity zárověň pomůže, pokud má mezi profesory nebo bývalými studenty nositele Nobelovy ceny. To ovšem nemusí být potvrzením aktuální kvality výuky nebu výzkumu, zvláště proto, že Nobelovy ceny jsou udíleny i desítky let po příslušném objevu.

Ranking The Times zvýhodňuje britské university, protože poměrně velikou váhu v metodice má “mezinárodní rozměr” školy (podle počtu zahraničních student a vyučujících). Právě britské školy jsou pro mnohé populární destinací prostě díky angličtině.

Především však je třeba říct, že žebříčky jsou založeny na úzkém výběru kritérií. Jistě jsou dobrou základní indikací, jestli má univerzita nebo katedra dobrou pověst. Na druhou stranu to, jestli je univerzita na devátém nebo dvanáctém místě, by ve výběru místa studia nemělo hrát roli. Umístění se může výrazně lišit od rankingu k rankingu nebo po změne metodologie.

Taky je třeba dát si pozor na různé žebříčky pochybných kvalit. Příkladem je žebříček Webometrics, zkoumající “přítomnost university na webu”, který minulý rok hojně citovaly slovenské university, prostě proto, že některé z nich v něm měly relativně dobré umístění.

Regionální žebříčky

Kvalitu evropských univerzit posuzuje uznávaný CHE Excellence Ranking, ktery výchazí ve spolupráci s německými novinami Die Zeit. 

Dále existuje množství rankingů univerzit v jednotlivých státech. Najdete je v profilech příslušných zemí.