Keďže na jednej strane má americké vzdelávanie vo svete dobrú reputáciu a na druhej strane veľa Američanov chce časť štúdia stráviť v zahraničí, ale tak, aby získané kredity ľahko uplatnili doma, vzniklo vo svete veľa univerzít, ktoré sa zameriavajú na americké vzdelávanie mimo USA. Prípadne také, ktoré kombinujú prvky amerického a európského vzdelávania.

Zoznam všetkých svetových univerzít zoradený podľa krajín ponúka webstránka Braintrack. Ďalšie vyhľadávanie ponúka stránka International Association of Universities. Inou z ciest, ako sa v spleti univerzít orientovať, je použiť rebríčky. Dnes sú veľmi populárne najmä tieto:

Cudzinci si často ani neuvedomujú, že v USA sú dva typy vysokých škôl,

  • veľké univerzity
  • vysoké školy špecializujúce sa na široko poňaté vzdelávanie, kde sa študentom venuje vysoko individuálna pozornosť – tzv. liberal arts colleges.