Štúdium v zahraničí

Cudzinci si často ani neuvedomujú, že v USA sú dva typy vysokých škôl,

  • veľké univerzity
  • vysoké školy špecializujúce sa na široko poňaté vzdelávanie, kde sa študentom venuje vysoko individuálna pozornosť – tzv. liberal arts colleges.

Keďže na jednej strane má americké vzdelávanie vo svete dobrú reputáciu a na druhej strane veľa Američanov chce časť štúdia stráviť v zahraničí, ale tak, aby získané kredity ľahko uplatnili doma, vzniklo vo svete veľa univerzít, ktoré sa zameriavajú na americké vzdelávanie mimo USA. Prípadne také, ktoré kombinujú prvky amerického a európského vzdelávania.

Výhody štúdia vo Veľkej Británii

Špičkové britské univerzity patria k tomu najlepšiemu vo svete. Pre mnohých je výhodou samozrejme aj to, že štúdium je v angličtine. Britské univerzity majú zároveň skvelú tradíciu pestrého študentského života. Každá univerzita má typicky celý rad záujmových a športových klubov. Univerzity sú navyše zväčša dobre zorganizované, administratívne úkony prebiehajú na rozdiel od kontinentálnych univerzít hladko.

Výhody štúdia vo Francúzsku

Francúzsko ponúka mnoho možností špičkového štúdia. Napriek určitej dominancii anglosaských univerzít vo svetovom povedomí, ktorá do určitej miery súvisí aj s dominaciou angličtiny ako medzinárodného jazyka, rozhodne neplatí, že by francúzske univerzity výrazne zaostávali za svetovou špičkou.

Nemecko má 104 univerzít. Zvláštnosťou nemeckého systému je značne egalitársky prístup. V princípe sú si všetky univerzity rovné. To znamená, že neexistujú univerzity, ktoré by mali výrazne náročnejšie kritériá na prijatie na štúdium ako iné, alebo také, ktoré by mali dramaticky vyššie dotácie na výskum. Je to výsledok povojnovej politiky nemeckej vlády.

Kvôli štúdiu nie je vždy nutné sťahovať sa. Existujú aj rôzne formy online kurzov. Väčšinou sú však pochybnej kvality a často dokonca nemajú akreditáciu, hoci sa spájajú s určitou univerzitou.

Zoznam všetkých svetových univerzít zoradený podľa krajín ponúka webstránka Braintrack. Ďalšie vyhľadávanie ponúka stránka International Association of Universities. Inou z ciest, ako sa v spleti univerzít orientovať, je použiť rebríčky. Dnes sú veľmi populárne najmä tieto: