Rebríčky univerzít

Zoznam všetkých svetových univerzít zoradený podľa krajín ponúka webstránka Braintrack. Ďalšie vyhľadávanie ponúka stránka International Association of Universities. Inou z ciest, ako sa v spleti univerzít orientovať, je použiť rebríčky. Dnes sú veľmi populárne najmä tieto:

  • Médiá často spomínajú globálny rebríček univerzít, ktorý pôvodne vytvorili na šanghajskej univerzite Tsiao-tung a dnes ho obhospodaruje agentúra Academic Ranking of World Universities (ARWU).
  • Ďalším známym rebríčkom je ten, ktorý zostavujú noviny The Times v spolupráci so svetovou informačnou agentúrou ThomsonReuters.
  • Tretím veľmi používaným rebríčkom je QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings (predtým v spolupráci s The Times, dnes publikujú svoj rebríček samostatne).
  • Svoj ranking svetových univerzít poskytuje aj americký týždenník US News and World Report, ktorý je známy najmä vďaka svojmu tradičnému rankingu amerických vysokých škôl.
  • Pre rôzne biznis školy je najuznávanejším rankingom ten, ktorý pripravuje britský denník The Financial Times.

Toto sú zhruba najuznávanejšie rebríčky. Treba však povedať, že každý z nich má svojich kritikov. Rebríček ARWU zvýhodňuje anglosaské university, pretože dáva veľkú váhu publikáciám v Nature a Science (čím zvýhodňuje aj školy, ktoré sú silné v prírodných vedách). Zároveň univerzite v tomto rankingu významne pomôže, ak má nejakého nositeľa Nobelovej ceny medzi profesormi alebo bývalými študentami. To však nemusí vôbec nič vypovedať o aktuálnej kvalite výuky či výskumu.

Rebríček The Times napríklad zvýhodňuje britské univerzity, pretože dáva veľkú váhu „medzinárodnosti“ školy (podľa počtu medzinárodných študentov a vyučujúcich). Práve britské školy sú vďaka angličtine pomerne medzinárodné, navyše britská vláda univerzity priamo tlačí do prijímania zahraničných študentov, aby takto získavali finančné zdroje.

Hlavne však treba povedať, že rebríčky skúmajú len pomerne úzke kritériá, sú dobrým vodítkom, či má univerzita alebo katedra dobrý „cveng“, no nemá zmysel príliš sa zaoberať tým, či je konkrétna škola na deviatom alebo dvanástom mieste v rebríčku. Koniec koncov, umiestnenie sa líši od rebríčka k rebríčku a často sa výrazne zmení vtedy, ak daný rebríček zmení metodológiu.

Vo všeobecnosti sú však tieto rebíčky pomerne užitočným nástrojom. Pozor si však treba dať na rankingy, ktoré majú mimoriadne nízku výpovenú hodnotu, no média ich rady citujú. V slovenskej tlači a dokonca aj na stránke jednej z univerzít sa minulý rok spomínal ranking Webometrics, ktorý skúma „prítomnosť univerzity na webe“ a to veľmi pochybnou metodológiou.

Regionálne rebríčky

Kvalitu európskych univerzít posudzuje uznávaný rebríček CHE Excellence Ranking, ktorý vychádza v spolupráci s nemeckými novinami Die Zeit. 

Ďalej existuje množstvo rebríčkov kvality univerzít v jednotlivých krajinách, ktoré nájdete v príslušných profiloch krajín.